Zorgverlener

Ina Spijkerman

Ina in het kort:

  • Spelend(er)wijs met Ina
  • Leer- en of gedragsproblemen
  • Trauma en hechting
  • Noord / Midden-Nederland

Als je speelt gebruik je je lichaam en je lichaam vertelt een verhaal. Het vertelt hoe je speelt en beweegt, hoe je jezelf ervaart, hoe je leert; het zegt iets over wie jij bent!

Vanuit deze basis help ik kinderen met problemen in het autistisch spectrum, leer- en gedragsproblemen, hechtingsproblematiek, reflexproblemen of problemen in de prikkelverwerking. Spelen is hierbij altijd mijn eerste insteek! Ik werk altijd vanuit mijn basishouding; een liefdevolle, accepterende houding werken in afstemming met ieder uniek kind. Het kind kan hierdoor op een ontspannen manier effectief en doelgericht gestimuleerd worden op verschillende ontwikkelingsdomeinen; sensorisch, motorisch, sociaal emotioneel, cognitief, taal en communicatie.

Sherborne

Sherborne kan worden ingezet in situaties om de band tussen ouder en kind te verbeteren of je veiliger te voelen bij elkaar. In uiteenlopende situaties kan Sherborne op een praktische wijze helpen het contact en de band met het kind te versterken.

Bij Sherborne Samenspel geef ik ouders en kinderen de gelegenheid om basale ontwikkelingservaringen in contact maken alsnog op te doen. Een kind wat in de ontwikkeling ervaringen gemist heeft (bv.na een moeilijke bevalling, ziekenhuisopname, pleegzorgplaatsing, adoptie, verwaarlozing of hechtingsproblematiek) kan met Sherborne Samenspel oefeningen alsnog een gevoel van emotionele en fysieke veiligheid en zelfverzekerdheid ontwikkelen. Ouders ondersteun ik om op een andere manier contact te maken met hun kind.

“Ik help graag om de hindernissen die je ervaart in je leven om te zetten in kansen om te groeien. Door samen te spelen vertelt jouw lichaam mij het verhaal over wat je werkelijke hindernissen zijn en samen kunnen we hieraan werken.”

Meer informatie:

Spelend(er)wijs met Ina
Hoogeveenseweg 25
7707 CG Balkbrug
06-86652183
[email protected]
www.spelenderwijsmetina.nl